Alimenty Wrocław​

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach alimentacyjnych we Wrocławiu? Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych!! Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ustalić alimenty w trakcie rozwodu, zmienić istniejące alimenty, czy skonsultować się w sprawie alimentów bez rozwodu, nasi doświadczeni prawnicy są gotowi zapewnić Ci wsparcie na każdym etapie procesu.

Współpraca z naszą kancelarią daje bezpieczeństwo właściwej oceny Twojej sytuacji oraz ustalenia skutecznej strategii działania. Nasza kancelaria oferuje nie tylko ugruntowaną wiedzę prawniczą, ale również indywidualne podejście do każdej sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że każda sytuacja jest unikalna, dlatego dbamy o to, aby dostosować nasze usługi do Twoich konkretnych potrzeb.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria
Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Adwokat od alimentów Wrocław

Alimenty stanowią powtarzające się świadczenia, które mogą obciążać zobowiązanego na długi okres czasu. W przypadku zmiany wysokości alimentów, konieczne jest wytoczenie kolejnego powództwa. Jeśli szukasz rzetelnego adwokata ds. alimentów we Wrocławiu, który zabezpieczy Twoje interesy, trafiłeś we właściwe miejsce. W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko rozumiemy, że aktywna rola pełnomocnika ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Dlatego angażujemy się w pełni, aby zapewnić Ci profesjonalne wsparcie i skuteczne prowadzenie sprawy alimentacyjnej. Jesteśmy tu, aby służyć wsparciem na każdym etapie postępowania – zarówno na etapie przedprocesowym, jak i przy złożeniu pozwu o alimenty we Wrocławiu, a także w toku całego postępowania, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym.

Pozew o alimenty Wrocław

Złożenie pozwu o alimenty (alimenty na dziecko, alimenty w trakcie rozwodu, alimenty bez rozwodu) wymaga nie tylko stwierdzenia, że alimenty są należne danej osobie, ale również właściwego określenie wysokości tych alimentów. Dla właściwego określenia wysokości roszczenia i uzyskania świadczenia w satysfakcjonującej nas kwocie warto skorzystać z pomocy adwokata od alimentów -Wrocław.

 Osoba składająca pozew o alimenty we Wrocławiu, czyli powód, musi udowodnić, że żądana przez nią kwota jest uzasadniona. W takiej sytuacji kluczowe jest skorzystanie z właściwych rozwiązań prawnych i przedstawienie odpowiednich dowodów. Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, czyli rodzica lub małżonka.

W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko przykładamy ogromną wagę do dokładnej analizy sytuacji klienta i przedstawienia mu prognozy dotyczącej wysokości alimentów, których może oczekiwać. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić sytuację klienta i skutecznie reprezentować jego interesy.

W procesie o alimenty można wyróżnić następujące etapu współpracy z Kancelarią Adwokacką Marcin Haśko:

Najczęściej zadawane pytania​

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W związku z tym nie da się określić potencjalnej wysokości alimentów bez informacji o konkretnym przypadku. Podczas spotkania w Kancelarii, w oparciu o uzyskane o Klienta informacje adwokat od alimentów -Wrocław, jest w stanie oszacować z Klientem przybliżoną wysokość alimentów na dziecko czy alimentów w trakcie rozwodu.

W każdym przypadku stawka za zastępstwo w sprawie o alimenty – Wrocław jest ustalana indywidualnie. Na wysokość stawki ma wpływ rodzaj sprawy o alimenty (alimenty bez rozwodu, alimenty na dziecko, alimenty a rozwód z orzeczeniem o winie). Jednak w każdym przypadku w Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko możliwe jest rozłożenie płatności na dogodne dla Klienta raty.

Małżonek rozwiedziony, który znajduje się w niedostatku, może żądać od byłego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego małżonka oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego małżonka (alimenty Wrocław). Alimenty na małżonka w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki mogą obciążać byłego małżonka do 5 lat od orzeczenia rozwodu. Wyjątkowo termin ten może zostać wydłużony. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, kiedy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, może on złożyć pozew o alimenty -Wrocław. Winny małżonek jest obowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (alimenty na małżonka po rozwodzie). Co do tego rodzaju alimentów ustawodawca nie przewidział terminu maksymalnego. Jednak w każdym przypadku obowiązek alimentów na małżonka odpada w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. W przypadku alimentów dla małżonka (zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie jak i rozwodu z orzeczeniem o winie) niezwykle przydatny może okazać się doświadczony prawnik. Alimenty -Wrocław, dla małżonka zasądzone są przez sądy w innych przypadkach niż alimenty na dziecko.

Przygotowując się do sprawy o alimenty kluczowe jest przeanalizowanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Jedynie bowiem usprawiedliwionych potrzeb może dotyczyć pozew o alimenty-Wrocław. Istotne jest zgromadzenie dowodów potwierdzających, że wydatki wskazywane przez stronę wszczynającą postępowanie są zasadne – potwierdzenie płatności, dokumentacja medyczna uprawnionego, umowa najmu mieszkania itp. W związku z tym, że wysokość alimentów zależy również od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, należy przygotować także informacje aktualne dochody, ale również istotne mogą się okazać dochody uzyskiwane przez zobowiązanego w poprzednim miejscu zatrudnienia. W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko prawnik – alimenty Wrocław – wskaże Klientowi jakie dokumenty są istotne w jego sytuacji.

Tak, choć takie świadczenie ma nieco inną nazwę to spełnia tę samą funkcję co alimenty. W trakcie trwania małżeństwa oboje małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeżeli jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania tych potrzeb albo czyni to w niewystarczającym zakresie można żądać określenie wysokości świadczenia przez sąd. Świadczenie to można potocznie nazwać alimenty bez rozwodu.

Prawo rodzinne Wrocław

Nasze
Usługi

Katalog świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego.

Scroll to Top