Odszkodowanie za błąd lekarski

Jeśli doznałeś szkody w wyniku błędu medycznego, możesz uzyskać należność pieniężną. Najczęściej poszukiwanym rozwiązaniem jest odszkodowanie za błąd lekarski, jednak w przypadku błędu medycznego możemy dochodzić kilku roszczeń związanych z poniesioną szkodą, krzywdą i naruszeniem praw pacjenta przez podmiot medyczny. Jeśli chcesz uzyskać sprawiedliwość i odszkodowanie, skorzystaj z usług doświadczonej kancelarii prawnej. 

Samo odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje takie wydatki jak poniesione koszty leczenia czy koszty zakupu niezbędnych leków. W ramach odszkodowania za błąd medyczny dochodzić można również kosztów opieki, utraconych zarobków, a także kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania innego zawodu. W ramach odszkodowania starać możemy się o uzyskanie bowiem nie tylko faktycznie poniesionej szkody, ale również utraconych korzyści, które moglibyśmy osiągnąć gdyby dany błąd medyczny nie wystąpił.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski, za naruszenie praw pacjenta

Nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za błąd lekarski czy zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

Zadośćuczynienie za błąd medyczny stanowi jednorazową rekompensatę za doznaną krzywdę, czyli szkodę niematerialną, taką jak doznane cierpienie związane z bólem lub stratą bliskiej osoby. Wysokość zadośćuczynienie nie jest ściśle określona, ponieważ zależy od konkretnej sytuacji pacjenta. Żądana wysokość zadośćuczynienia jest ustalana wraz z Klientem przez nasz zespół. Na podstawie zdobytego doświadczenia pomagamy oszacować prawdopodobną kwotę jaką Klient może uzyskać.

Najczęściej w przypadku gdy okoliczności sprawy wskazują na błąd lekarski, do czynienia mamy również z naruszeniem praw pacjenta. Okoliczność ta pozwala na dochodzenie stosownego zadośćuczynienia, które obok odszkodowania za błąd lekarski i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi jedną ze składowych dochodzonej kwoty.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub renta z tytułu utraty możliwości zarobkowych.

Renta natomiast stanowi świadczenie, które wypłacane jest cyklicznie z uwagi na konieczność ponoszenia danego kosztu, np. dodatkowej opieki lub braku możliwości świadczenia pracy zarobkowej. 

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie procesowe w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne pomagamy w uzyskaniu odszkodowań za błędy medyczne na każdym etapie jego dochodzenia – od etapu polubownego do egzekucyjnego. Posiadając wieloletnie doświadczenie w sprawach medycznych zarówno po stronie pacjentów jak i placówek medycznych oraz lekarzy, jesteśmy w stanie doradzić naszym klientom w sposób rzetelny zarówno w zakresie odpowiedniej taktyki procesowej, koniecznych formalności jak i wysokości dochodzonego odszkodowania.

Scroll to Top