Prawo Medyczne

Prawo medyczne jest szczególną gałęzią prawa – wymaga nie tylko ugruntowanej wiedzy prawniczej, ale również znajomości kwestii medycznych czy funkcjonowania placówek leczniczych. Dlatego warto swoją sprawę zlecić właśnie prawnikowi do spraw medycznych. Kancelaria Adwokacka Marcin Haśko, jako kancelaria prawa medycznego, od kilkunastu lat znaczną część swojej działalności poświęciła właśnie tej dziedzinie. Pozwala nam to świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 

Zespół Kancelarii, jako adwokat od spraw medycznych, brał udział w ponad 100 postępowaniach dotyczących błędów medycznych. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie wykorzystujemy już na etapie analizy sytuacji Klienta podczas pierwszego spotkania. Prawnik medyczny z łatwością porusza się po dokumentacji medycznej, pomaga Klientowi zrozumieć jego sytuację i rzetelnie ją ocenić oraz zaproponować najbardziej korzystną linie działania. Dzięki naszym umiejętnościom możemy skutecznie reprezentować Klientów także w zakresie bardzo skomplikowanych procesów sądowych. 

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Kancelaria prawa medycznego Marcin Haśko

W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko usługi nie ograniczają się jedynie do spraw w zakresie odszkodowań za błędy medyczne czy sporządzaniu opinii prawnych dla pacjenta (opinie medyczne z perspektywy prawnej). Zespół Kancelarii od lat świadczy również pomoc prawną dla lekarzy (sprawy cywilne, karne, dyscyplinarne) i obsługuje podmioty lecznicze. Szeroki zakres usług zapewniło nam pozyskanie wiedzy i doświadczenia po obu stronach procesu medycznego, co jest niezwykle przydatne w procesie sądowym. Postępowanie sądowe w sprawie błędu medycznego (odszkodowanie za błąd medyczny) jest postępowaniem wymagającym wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa medycznego, ponieważ nie jest ono typowym postępowaniem odszkodowawczym. Kluczowa w postępowaniu o błąd w sztuce medycznej jest świadomość procedur medycznych, postępowań w placówkach leczniczych, a także właściwej terminologii. To właśnie takie umiejętności prawnika medycznego umożliwiają nie tylko skuteczną argumentację, ale również dają szansę efektywnego kwestionowania opinii biegłych sądowych.

Twój adwokat do spraw błędów medycznych

W zależności od potrzeb Klienta pomoc adwokata od spraw medycznych może polegać na dokonywaniu różnych czynności. W każdym jednak przypadku pierwszym etapem współpracy jest spotkanie w Kancelarii (możliwe jest również online), aby ocenić sytuację Klienta i zaproponować możliwe rozwiązania. W przypadku błędu medycznego najczęściej współpraca z naszą Kancelaria prawa medycznego polega na reprezentacji w postępowaniu za błąd medyczny. Celem takiego postępowania jest uzyskanie:

 • odszkodowania za błąd medyczny, 
 • zadośćuczynienia za błąd medyczny,
 • zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, 
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub renty z tytułu utraty możliwości zarobkowych.

Na życzenie Klienta jako prawnicy medyczni sporządzamy również opinie prawne obrazujące jego sytuację prawną w ewentualnym sporze o błąd medyczny (opinie medyczne z perspektywy prawnej).

Obsługa prawna lekarzy i podmiotów medycznych

W zależności od potrzeb Klienta będącego przedsiębiorcą pomoc adwokata od spraw medycznych może polegać na różnych czynnościach. Oferujemy zarówno stałą obsługę prawną podmiotów leczniczych jak i pomoc prawną w konkretnych czynnościach. 

Pomoc prawna dla lekarzy to w szczególności:

 • reprezentacja w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością lekarza za błąd medyczny (sprawy cywilne, karne, dyscyplinarne) – adwokat do spraw błędów medycznych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prowadzenia działalności medycznej (rejestracja działalności, projektowanie lub opiniowanie umów z kontrahentami), 
 • przekształcenie jednoosobowej działalności medycznej w spółkę.

Pomoc prawna dla podmiotów leczniczych to w szczególności:

 • założenie i rejestracja podmiotów leczniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych odpowiadających na bieżące pytania związane z prowadzeniem działalności (zatrudnienie personelu medycznego, współpraca z podmiotami trzecimi, udostępnianie dokumentacji medycznej),
 • projektowanie lub opiniowanie kontraktów,
 • sporządzanie projektów pism – np. odpowiedzi na wezwania, odpowiedzi na nałożenie kar przez NFZ

Dla lekarzy i podmiotów medycznych

Usługi świadczone dla lekarzy i podmiotów medycznych.

Najczęściej zadawane pytania

O błędzie medycznym jest mowa, gdy doszło do działania lub zaniechania personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki czy innego członka zespołu) sprzecznego z aktualną wiedzą, praktyką medyczną lub należytą starannością w udzielaniu pacjentowi świadczenia. Wyróżniane są błędy diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne oraz organizacyjne. Co istotne w procesie o odszkodowanie za błąd medyczny kluczowe jest nie tylko wykazanie błędnego działania, ale również spełnienia pozostałych przesłanek prawnych. Dlatego pierwszym etapem współpracy z prawnikiem medycznym powinna być ocena czy w konkretnym przypadku możliwe jest wykazanie wszystkich niezbędnych elementów. W naszej kancelarii prawa medycznego swoje doświadczenie wykorzystujemy już na etapie porady prawnej, rzetelnie oceniając Państwa szanse w procesie.

W zależności od okoliczności danego przypadku można wybrać jedną z trzech odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej – odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną. Wybór ścieżki będzie determinował sposób zgłoszenia błędu w sztuce lekarskiej. Kluczowe jest dla nas jako prawników do spraw medycznych dobranie właściwej drogi do pożądanego przez Klienta skutku. Podczas spotkania w naszej kancelarii prawa medycznego ustalamy wybór drogi postępowania. Najczęstszym wyborem jest postępowanie cywilne. Wtedy pierwszym krokiem jest zgłoszenie błędu bezpośrednio podmiotowi leczniczemu, w którym doszło do zdarzenia, następnie zaś jego ubezpieczycielowi.

Wysokość należnego odszkodowania za błąd lekarski jest ustalana indywidualnie. W zależności od okoliczności danego przypadku kwoty te mogą znacznie się różnić. Jako doświadczeni adwokaci do spraw błędów medycznych, po wnikliwym przeanalizowaniu przypadku, informujemy Klienta w obrębie jakich widełek kwotowych możemy się poruszać. Odszkodowanie nie jest jednak jedynym roszczeniem, które może przysługiwać Klientowi. Zadaniem naszej kancelarii prawa medycznego jest wskazanie Klientowi wszystkich możliwym żądań – odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta. Suma kwot z poszczególnych żądań będzie wskazywała ostateczną kwotę jaką może uzyskać Klient.

Scroll to Top