Odszkodowanie za złą diagnozę lekarską

Kancelaria Adwokata Marcina Haśko od lat specjalizując się w tematyce błędów medycznych była uczestnikiem wielu sporów związanych z błędami diagnostycznymi. Angażując się w prowadzone postępowania, analizując szereg stanów faktycznych oraz dokumentacji medycznych zyskaliśmy doświadczenie pozwalające sprawnie doradzać naszym klientom. 

Adwokat do spraw błędów medycznych posiadający doświadczenie po stronie placówek medycznych jak i pacjentów ma możliwość ocenić w sposób rzetelny faktyczne wystąpienie winy i co za tym idzie błędu medycznego po stronie lekarza. Błędna diagnoza lekarska i dochodzone w związku z nią odszkodowanie wymaga bowiem doświadczenia i wiedzy, pozwalającego na odpowiednią ocenę wszystkich okoliczności sprawy.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Błąd diagnostyczny

Błędna diagnoza lekarska stanowi jeden z rodzajów błędów medycznych. Błąd diagnostyczny może być związany z zaniechaniem jak i błędnym rozumowaniem lekarza. Nieprawidłowa diagnoza jako wstępny etap leczenia niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, które w rezultacie przyczynić mogą się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci.

Tego rodzaju błąd związany jest najczęściej z nieprawidłowo przeprowadzonym badaniem pacjenta lub zaniechaniem wykonania odpowiednich badań. Przyczyną jego wystąpienia może być również nieprawidłowo zebrany wywiad przez lekarza. Jako, że etap diagnostyczny jest kluczowy dla dalszych etapów leczenia, najczęściej powoduje on wystąpienie kolejnych błędów medycznych. 

Błędna diagnoza lekarska jako błąd leczniczy wiąże się natomiast z możliwością dochodzenia odszkodowania.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowań za zaniedbania lekarskie

Odszkodowanie za złą diagnozę lekarską, tak jak w przypadku innych błędów medycznych, możliwe jest do uzyskania najczęściej na drodze postępowania sądowego. Dochodzona kwota obejmować może oczywiście i w tym przypadku odszkodowanie za błąd lekarski jak i zadośćuczynienie i rentę . Odszkodowanie od lekarza za zaniedbanie wymaga jednak udowodnienia istnienia przede wszystkim związku pomiędzy nieprawidłowością w zachowaniu podmiotu medycznego a konsekwencjami występującymi u pacjenta. 

Związek ten stanowi jedną z trudniejszych okoliczności, do których udowodnienia zobowiązany jest pacjent. Z tego względu posiadanie doświadczenia po stronie adwokata od spraw błędów medycznych jest kluczowe dla oceny sytuacji klienta oraz toku wytoczonego procesu. Mając świadomość ile trudności po stronie klienta niesie sprawa dotycząca jego zdrowia lub zdrowia osoby mu bliskiej, Kancelaria Adwokata Marcina Haśko przykłada ogromną wagę do dokładnej analizy jego sytuacji i przedstawienia wszystkich posiadanych możliwości.

Scroll to Top