Rozwód Wrocław

Nasza Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Specjalizujemy się we wszystkich sprawach rozwodowych. Niezależnie od tego, czy Klient chce rozwodu bez orzekania o winie czy rozwodu z orzeczeniem o winie nasi doświadczeni prawnicy są gotowi udzielić wsparcia na każdym etapie procesu. 

Nasza kancelaria oferuje nie tylko ugruntowaną wiedzę prawniczą, ale również indywidualne podejście do każdej sprawy rozwodu we Wrocławiu. Zwłaszcza w zakresie spraw rozwodowych małżonków posiadających wspólne dzieci, dbamy o to, aby dostosować nasze usługi do konkretnych potrzeb. Wiemy, że jako rodzice poszukują Państwo rozwiązań, które zapewnią komfort zarówno rodzicom jak i ich dzieciom. Naszym celem jako adwokata rozwodowego we Wrocławiu jest zapewnienie właściwej strategii już od pierwszych czynności.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria
Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Adwokat rozwodowy Wrocław

Jako prawnicy rodzinni Wrocław – zdajemy sobie sprawę, że rozwodowi towarzyszy bardzo dużo emocji. Dlatego przy pierwszym spotkaniu, a także na dalszym etapie procesu obiektywnie oceniamy sytuację Klienta i ustalamy czy w jego sprawie zasadne jest żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie czy też nie. Tłumaczymy również różnice pomiędzy separacją a rozwodem. Przebieg sprawy rozwodowej, zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Najistotniejszą kwestią jest czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Jeżeli tak, w procesie o rozwód we Wrocławiu będzie analizowany nie tylko rozpad małżeństwa, ale również władza rodzicielska nad dziećmi, kontakty z dziećmi po rozwodzie, alimenty po rozwodzie. Pozew o rozwód musi uwzględniać wszystkie te elementy. Naszym zadaniem jest ubrać interes Klienta w rozwiązania spełniające wymagania regulacji prawnych.

Sprawy rozwodowe Wrocław

W sprawie rozwodowej można wyróżnić następujące etapu współpracy z Kancelarią Adwokacką Marcin Haśko:

Najczęściej zadawane pytania​

W każdym przypadku stawka za rozwód we Wrocławiu jest ustalana indywidualnie. Na wysokość stawki ma to czy jest to rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orzeczeniem o winie, czy rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, a jeżeli tak czy są zgodni w tej kwestii. W przypadku rozwodu poza Wrocławiem wynagrodzenie uwzględnia zryczałtowane koszty dojazdów. W każdym przypadku w Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko możliwe jest rozłożenie płatności na dogodne dla Klienta raty.

Zasadniczo to kto składa pierwszy pozew o rozwód nie ma większego znaczenia dla sprawy rozwodowej – Wrocław. Jednak właściwe określenie żądań w pozwie może pomóc przyspieszyć postępowanie, ponieważ przy właściwym sfomułowaniu treści pozwu o rozwód, możliwa jest jego akceptacja przez drugą stronę i względnie polubowne zakończenie sprawy. Należy pamiętać również, że to na powodzie, a więc składającym pozew spoczywa konieczność wykazania, że przesłanki do orzeczenia rozwodu zostały spełnione.

Rozwód we Wrocławiu może być orzeczony jedynie w przypadku ustania wszystkich więzi między małżonkami – więź gospodarcza, wieź emocjonalna i więź fizyczna. Jak wynika z doświadczenia adwokata rozwodowego Wrocław niektórzy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego powracają, choć w ograniczonym zakresie, do łączących ich więzi. Wystąpienie takich zachowań w trakcie trwania postępowania może całkowicie uniemożliwić orzeczenie rozwodu. Warto o tym pamiętać składając pozew o rozwód.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie koszty rozwodu obciążą małżonka uznanego za winnego rozpadu pożycia małżeństwa. Przegrywający musi zapłacić zarówno opłatę sądową w wysokości 600 zł (jeżeli to drugi małżonek złożył pozew o rozwód opłatę zwraca się tej osobie), koszty powstałe w trakcie postępowania (koszt wywiadu kuratora, opinii biegłych itp.), a także wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika drugiego małżonka (w wysokości uznanej przez sąd jako zasadna).

W przypadku pozwu o rozwód bez orzekania o winie zasadą jest, że koszty ponoszą oboje małżonkowie w równej części. Wraz z wniesieniem pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie po zakończonej sprawie małżonek pozwany zwraca powodowi połowę tej opłaty. Koszty zastępstwa procesowego każda ze stron ponosi samodzielnie.

Prawo rodzinne Wrocław

Nasze
Usługi

Katalog świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego.

Scroll to Top