Odszkodowanie za śmierć w wyniku błędu lekarskiego

Wystąpienie śmierci jako skutku błędu lekarskiego stanowi najpoważniejszą z jego konsekwencji. Może ona wynikać z nieprawidłowo przeprowadzonej procedury medycznej, opóźnienia w udzieleniu pomocy jak również źle postawionej diagnozy. Bez względu jednak na swoje źródło, odpowiedzialność za jej wystąpienie często nie jest łatwa do ustalenia. Adwokat do spraw medycznych posiadający odpowiednie doświadczenie oceniając wszystkie okoliczności sprawy, pomaga w analizie i ocenie skutków zachowania personelu medycznego. 

Za śmierć w wyniku błędu lekarskiego rodzina zmarłego dochodzić może odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. W tym przypadku odszkodowanie za śmierć w wyniku błędu lekarskiego obejmować może oprócz zwrotu kosztów leczenia zmarłego także poniesione koszty pogrzebu. Zadośćuczynienie za śmierć pacjenta dotyczyć może również pogorszenia się sytuacji życiowej członka rodziny, w związku z śmiercią najbliższej osoby. Renta za śmierć w wyniku błędu lekarskiego przyznawana jest osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych ze strony zmarłego – tym, którym dostarczał on regularnie środków do życia. 

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Pomoc prawna w przypadkach śmierci w wyniku błędu lekarskiego

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej od podmiotu medycznego odpowiedzialnego za śmierć pacjenta wypłacane jest w większości przypadków po przeprowadzeniu procesu. Inicjacja sprawy rozpoczyna się od próby polubownego rozwiązania sporu i uzyskania odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej, niemniej jednak ugodowe zakończenie sprawy należy do rzadkości. Do podjęcia sprawy sądowej niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia. 

Mając na uwadze, że dochodzone kwoty pieniężne mają jedynie na celu symboliczną rekompensatę powstałej po stronie rodziny szkody i krzywdy, Kancelaria Adwokacka Marcina Haśko stara się do każdej z prowadzonych spraw podchodzić indywidualnie, mając świadomość, że nawet najwyższa kwota przyznana przez sąd, nie zastąpi doznanej straty. Znając szczegóły sprawy nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie medycznym pomagają w ustaleniu czy do śmierci danej osoby doszło w wyniku popełnienia błędu medycznego. Pomagamy również w toku postępowań karnych dotyczących błędów lekarskich, których skutkiem jest śmierć pacjenta.

Scroll to Top