Błąd lekarski przy porodzie

We wszystkich  dziedzinach medycyny, tak i w ramach ginekologii i położnictwa mamy do czynienia z błędami medycznymi. Zdarzają się one również przy porodzie oraz w okresie okołoporodowym. Najczęściej występują wskutek zaniedbań lekarza ginekologa lub położnej nadzorującej poród. Błąd przy porodzie ma często charakter techniczny i dotyczy nieprawidłowo wykonanej procedury lub zaniechań w trakcie jej przeprowadzania. Błędy okołoporodowe dotyczyć mogą jednak również nieprawidłowej diagnostyki oraz niewłaściwego leczenia podejmowanego wobec ciężarnej kobiety. Dotyczyć mogą one nieprawidłowego monitoringu stanu zdrowia matki i dziecka podczas porodu czy też zaniechania wykonania cesarskiego cięcia pomimo występujących ku temu przesłanek. 

Wobec niezachowania należytej staranności przez personel lekarski błąd przy porodzie skutkować może negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla matki, ale również dla dziecka. Nieprawidłowe decyzje osób odpowiedzialnych za błąd medyczny przy porodzie prowadzić mogą do ciężkich uszkodzeń po stronie matki lub dziecka, takich jak niedotlenienie okołoporodowe, urazy w obrębie układu ruchu dziecka bądź intensywne krwawienia, a w skrajnych przypadkach śmierć.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie

Z tego też względu odszkodowania za błąd lekarski przy porodzie pacjent dochodzić może zarówno dla siebie jak i dla dziecka. Dochodzić może go również osoba dla nich najbliższa. Kancelaria Adwokata Marcina Haśko, posiadając szerokie doświadczenie  pomaga w uzyskiwaniu odszkodowania za błąd lekarski przy porodzie, w pierwszej kolejności analizując wszelkie istotne okoliczności danego przypadku. Ze  zrozumieniem podchodzimy do każdej sytuacji swoich klientów, mając na uwadze wrażliwą tematykę sprawy. Pomagamy w analizie dokumentacji medycznej oraz okoliczności zdarzenia, dążąc do uzyskania adekwatnej rekompensaty.

Jednocześnie obok odszkodowania zasadny jest w przypadku błędu okołoporodowego pozew o zadośćuczynienie za błąd medyczny, a niekiedy również o rentę. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, walczymy w imieniu klienta o uzyskanie powyższych roszczeń. W pełni rozumiemy, że zainicjowanie postępowania dotyczącego błędu przy porodzie nie jest zadaniem łatwym, dlatego też staramy się wspierać naszych klientów służąc profesjonalną wiedzą. Oprócz prowadzenia postępowań Kancelaria udziela porad prawnych i podejmuje się sporządzania opinii, których przedmiotem są sytuację dotyczące błędów przy porodzie. Pomagamy również w toku postępowań karnych dotyczących błędów okołoporodowych.

Scroll to Top