Pozew o separację

Pozew o separację jest ważnym krokiem w procesie rozpadu małżeństwa i dla wielu może być trudnym etapem. Separację prawną odróżnia się od separacji faktycznej. Separacja prawna to formalne uregulowanie rozpadu małżeństwa, które ma różnorodne skutki prawne, takie jak pozbawienie możliwości dziedziczenia przez małżonka. 

Orzeczenie separacji jest możliwe, gdy między małżonkami nastąpił całkowity rozkład pożycia, niekoniecznie trwały, jak w przypadku rozwodu. W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko, jako wykwalifikowani prawnicy, szczegółowo analizujemy sytuację Klienta, omawiamy skutki separacji i pomagamy podjąć decyzję, czy jest to rozwiązanie, którego Klient poszukuje.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria
Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Separacja - porady prawne

W sprawie o separację, zwłaszcza separację z orzeczeniem o winie, najistotniejsze jest wnikliwe przeanalizowanie wszystkich okoliczności faktycznych przez prawnika. Separacja nie w każdym przypadku będzie właściwym dla Klienta rozwiązaniem. Nasz zespół, dzięki swojemu doświadczeniu na początkowym etapie pomaga przede wszystkim zrozumieć Klientowi różnicę pomiędzy rozwodem a separacją.

Najczęściej zadawane pytania​

Separacja prawna to prawne uregulowanie rozpadu małżeństwa (uchylenie wspólnoty małżeńskiej). Choć wiele skutków przy orzeczeniu separacji jest takich samych jak przy rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód to kilka różnic jest na tyle istotnych, że konieczne jest podjęcie przez Klienta właściwej decyzji (rozwód a separacja). Największą różnicą jest to, że separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a w konsekwencji małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć innego małżeństwa. Ponadto jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy (tak jak w czasie trwania małżeństwa).

Pierwszym krokiem w sprawie o separację jest kontakt z prawnikiem. Analiza sytuacji Klienta pozwoli stwierdzić czy konieczne jest złożenie pozwu o separację czy wniosku o separację, a także czy to właśnie separacja jest właściwym dla Klienta rozwiązaniem (rozwód a separacja). W przypadku zgodnego żądania małżonków, gdy nie mają wspólnych małoletnich dzieci, możliwe jest złożenie wniosku o separację, który wiąże się z mniejszymi kosztami. Natomiast pozew o separację musi zawierać nie tylko żądanie o orzeczenie separacji (ze wskazaniem czy sąd ma orzekać separację z orzeczeniem o winie), ale również żądanie w kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i alimentach na ich rzecz.  Pozew o separację składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejscowości, w której małżonkowie mają lub mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania

Koszt obsługi prawnej w sprawie o separację zależy od okoliczności danej sprawy (np. separacja z orzeczeniem o winie, brak wspólnych małoletnich dzieci) i jest ustalany indywidualnie. W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko możliwe jest rozłożenie płatności na dogodne dla Klienta raty. Na ostateczny koszt separacji wpływa też opłata sądowa – 600 zł w przypadku pozwu o separację, 100 zł w przypadku wniosku o separację.

Prawo rodzinne Wrocław

Nasze
Usługi

Katalog świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego.

Scroll to Top