Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Proces rozwodowy i ustanowienie władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą być trudnymi wyzwaniami. Ustalenie władzy rodzicielskiej to istotny element rozwodowego wyroku, który dotyczy prawa opieki nad dzieckiem. Nasz doświadczony zespół prawników dokładnie analizuje sytuację Klienta, pomagając w podjęciu właściwej decyzji dotyczącej opieki nad dzieckiem. Wpływ na wybór sposobu opieki mają relacje między rodzicami, jak również między rodzicem a dzieckiem, wiek dziecka i tryb życia rodziców. 

Po rozwodzie, pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem może sprawować tylko jeden rodzic, choć istnieje możliwość pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, szczególnie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W sytuacji, gdy rodzice są w stanie porozumieć się, nasz zespół wspiera ich w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnej opieki nad dzieckiem po rozwodzie, tworząc sprawdzony plan opieki.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria
Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Prawo opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Obecnie sąd rozstrzyga o sposobie  wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (prawo opieki nad dzieckiem po rozwodzie) uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Tym samym modelem podstawowym jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. W przypadku chęci wspólnej opieki nad dzieckiem po rozwodzie pomagamy Klientowi dostosować pierwotny pomysł do wymagań przepisów. 

Udział w wielu postępowań z zakresu prawa rodzinnego pozwala nam dostosować plan do potrzeb Klienta.  Zasadą jest, że sąd uwzględnia rodzicielski plan opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Warunkiem jest, aby był on zgodny z dobrem dziecka.  Jeżeli natomiast pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej po rozwodzie obojgu rodzicom jest sprzeczne z dobrem dziecka (np. przemoc w rodzinie, głęboki konflikt między rodzicami) sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Ustalenie władzy rodzicielskiej występuje nie tylko w przypadku rozwodu. W związku z tym współpraca z Kancelarią w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej wygląda następująco:

Najczęściej zadawane pytania​

Właściwy sposób podziału opieki nad dzieckiem po rozwodzie zależy od okoliczności konkretnej sprawy (wiek i charakter dziecka, współpraca rodziców, odległość domów rodziców). Dla sądu istotny będzie sposób opieki nad dzieckiem w trakcie rozwodu czy zawarcie przez rodziców planu opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli rodzice współpracują przed oraz w trakcie rozwodu to wysoce prawdopodobne jest, że sąd uwzględni wspólną opiekę nad dzieckiem po rozwodzie. 

Nie ma jednego mechanizmu, który decyduje o prawie opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Sąd dokonując wyboru rodzica analizuje okoliczności konkretnej sprawy. Kluczowa jest władza rodzicielska po rozwodzie. Dziecko będzie pod opieką rodzica, któremu pozostawiona będzie pełna władza rodzicielska. Jeżeli sąd ograniczy władzę rodzicielską to drugi rodzic dostanie opiekę nad dzieckiem po rozwodzie. W przypadku ustalenia władzy rodzicielskiej pełnej dla obojga rodziców, możliwe jest wybranie jednego z nich jako rodzica wiodącego i ustalenie kontaktów z drugim z nich, aż do równego podziału opieki między rodzicami (piecza naprzemienna / opieka naprzemienna).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na ograniczeniu wszystkich aspektów władzy rodzicielskiej, w  tym opieki nad dzieckiem po rozwodzie, do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Najczęściej ograniczenie praw rodzicielskich po rozwodzie sprowadza się to do możliwości współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Obecnie do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść jedynie, gdy przemawia za tym dobro dziecka (np. wyraźny brak możliwości współpracy między rodzicami, przemoc w rodzinie).

Prawo rodzinne Wrocław

Nasze
Usługi

Katalog świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego.

Scroll to Top