Podział majątku Wrocław

Rozwód jak i podział majątku wspólnego po rozwodzie są procesami, które mogą być trudne i skomplikowane dla małżonków. Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy w trzech różnych sytuacjach: podczas orzekania rozwodu, po orzeczeniu rozwodu oraz po zawarciu umowy majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, znanej jako intercyza. Jednakże ,podział majątku przy rozwodzie stanowi wyjątkowy przypadek. . Sąd podejmuje decyzję o podziale majątku przy rozwodzie jedynie w przypadku, gdy nie prowadzi to do znaczącego opóźnienia postępowania rozwodowego. Dodatkowo, dokonuje się podziału majątku wspólnego jedynie wtedy, gdy strony osiągną porozumienie w kwestii szczegółów takiego podziału.

Jeśli stajesz przed trudnym procesem rozwodowym, warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej. Nasi wykwalifikowani prawnicy pomogą Ci przejść przez ten skomplikowany proces i zapewnią Ci wsparcie na każdym etapie.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria
Adwokacka
Marcin Haśko

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług naszej Kancelarii Adwokackiej! Jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firmą prawniczą, gotową pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Podział majątku po rozwodzie

W zależności od sytuacji Klienta sprawa o podział majątku po rozwodzie może być podziałem majątku u notariusza albo podziałem majątku w sądzie. W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko doświadczony i wyspecjalizowany zespół prawników pomaga przygotować się Klientowi do podjęcia właściwej dla niego decyzji. To jedynie od decyzji byłych małżonków zależy, z którego sposobu skorzystają. Zadaniem zespołu Kancelarii jest dostarczenie Klientowi rzetelnych informacji o jego sytuacji finansowej z prawnej perspektywy.

Najistotniejszy wpływ na wybór ścieżki ma to czy małżonkowie są w stanie porozumieć się co do sposobu podziału. Jeżeli strony nie są w stanie się porozumieć co do wartości składników majątku albo ich podziału podział majątku u notariusza nie będzie możliwy. Jednak nawet zakładając podział majątku u notariusza warto skorzystać z usług Kancelarii, aby dowiedzieć się czy uwzględnione zostały wszystkie składniki majątku i nakłady czynione przez Klienta na majątek wspólny oraz te czynione z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka. W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko wnikliwie analizujemy sytuację Klienta, aby zapewnić mu najlepszą sytuację finansową w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Kluczowe jest dla nas ustalenie wraz z Klientem wszelkich przedmiotów majątku i nakładów, które mogą podlegać rozliczeniu. Często wpłaty między majątkiem wspólnym a osobistym (np. środki na wykończenie wspólnej nieruchomości) mogą znacznie polepszyć sytuację finansową Klienta, a nam zależy na rzetelnym przedstawieniu Klientowi jego sytuacji.

Złożenie pozwu o alimenty (alimenty na dziecko, alimenty w trakcie rozwodu, alimenty bez rozwodu) wymaga nie tylko stwierdzenia, że alimenty są należne danej osobie, ale również właściwego określenie wysokości tych alimentów. Dla właściwego określenia wysokości roszczenia i uzyskania świadczenia w satysfakcjonującej nas kwocie warto skorzystać z pomocy adwokata od alimentów -Wrocław.

 Osoba składająca pozew o alimenty we Wrocławiu, czyli powód, musi udowodnić, że żądana przez nią kwota jest uzasadniona. W takiej sytuacji kluczowe jest skorzystanie z właściwych rozwiązań prawnych i przedstawienie odpowiednich dowodów. Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, czyli rodzica lub małżonka.

W Kancelarii Adwokackiej Marcin Haśko przykładamy ogromną wagę do dokładnej analizy sytuacji klienta i przedstawienia mu prognozy dotyczącej wysokości alimentów, których może oczekiwać. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić sytuację klienta i skutecznie reprezentować jego interesy.

Rozwód i podział majątku

Jeżeli Klient nie porozumie się z byłym małżonkiem co do podziału majątku po rozwodzie i nie skorzysta z podziału majątku u notariusza, proponujemy złożenie wniosku o podział majątku do Sądu. Tylko taka procedura umożliwi dokonanie podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Wnioskując, uwzględniamy preferowany przez Klienta sposób podziału i rozliczenia nakładów. Szybkość postępowania zależy od ilości i rodzaju majątku oraz żądań małżonków. Etapy współpracy z Kancelarią Adwokacką Marcin Haśko przy sądowym podziale majątku to:

Najczęściej zadawane pytania​

Na pierwsze spotkanie w Kancelarii w sprawie o podział majątku (Wrocław) Klient powinien wziąć ze sobą umowę majątkową małżeńską, jeżeli taka została zawarta. Klient powinien wziąć również dokumenty będące podstawą nabycia składników majątku w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli w trakcie małżeństwa były darowizny dla małżonka (np. darowizna od rodziców a podział majątku) albo darowizny dla obojga małżonków (np. mieszkanie od rodziców a podział majątku) konieczne mogą okazać się umowy będące ich podstawą a w przypadku darowania pieniędzy (przez rodziców) potwierdzenia płatności. Istotne jest również, żeby Klient przed pierwszym spotkaniem w sprawie podziału majątku wspólnego po rozwodzie zastanowił się jakie wpłaty i z jakich środków były dokonywane z i na majątek wspólny. Takie dokumenty pozwolą prawidłowo ocenić sytuację finansową Klienta.

Podział mieszkania po rozwodzie to najczęstszy element sprawy o podział majątku małżonków. Najczęściej małżonkowie martwią się podziałem kredytu po rozwodzie, ponieważ mieszkanie zostaje z jednym z nich, zaś drugiemu przypada spłata. Jaka jest jednak wartość takiego mieszkania? Czy kredyt pomniejsza wartość mieszkania przy podziale majątku? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – istnieją dwa konkurencyjnie stosowane przez sąd rozwiązania. Pierwsze zakłada uwzględnienie tylko wartości nieruchomości i dokonanie spłaty w oparciu o taką wycenę. Drugie rozwiązanie zakłada ustalenie wartości nieruchomości, lecz przy określaniu wysokości spłaty obniżenie jej o pozostały do spłaty kredyt. Niestety po podziale mieszkania po rozwodzie kredyt wciąż wiąże oboje małżonków, mimo że już tylko jedno z nich jest właścicielem nieruchomości. Przejęcie kredytu przez małżonka, któremu przypadła własność nieruchomości i zwolnienie z długu drugiego z nich zależy jedynie od ustaleń z bankiem udzielającym kredytu.

Rozdzielność majątkowa a rozwód nie mają na siebie wielkiego wpływu. Rozdzielność majątkowa może być potwierdzeniem braku więzi gospodarczej między małżonkami (przesłanka orzeczenia rozwodu). Jeżeli małżonkowie przed albo w trakcie trwania małżeństwa nie zawarli majątkowej umowy małżeńskiej to rozdzielność majątkowa między nimi nastąpi z chwilą uprawomocnienia się rozwodu.

Prawo rodzinne Wrocław

Nasze
Usługi

Katalog świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego.

Scroll to Top