Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości występuje, gdy osoba fizyczna lub prawna korzysta z nieruchomości bez zgody właściciela i bez odpowiedniej podstawy prawnej, takiej jak umowa najmu, dzierżawy czy użyczenia. Problem pojawia się zarówno w sytuacjach, gdy umowa nigdy nie została zawarta, jak i wtedy, gdy uprzednio zawarta umowa wygasła, a posiadacz wciąż użytkuje nieruchomość.

W Polskim systemie prawnym, posiadacz nieruchomości może być uznany za posiadacza w dobrej lub złej wierze. Zła wiara posiadacza jest stwierdzana, gdy ten jest świadomy braku prawnego tytułu do korzystania z nieruchomości. W takich przypadkach właściciel nieruchomości ma prawo dochodzić roszczeń o zapłatę za okres, w którym posiadacz korzystał z nieruchomości bez umowy.

haskokancelaria.pl- Kontakt z kancelarią

Kancelaria
Adwokacka
Marcin Haśko

Masz problem z bezumownym korzystaniem z nieruchomości? Nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy! Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Marcin Haśko, aby skorzystać z profesjonalnej porady prawnej i doświadczenia adwokatów specjalizujących się w prawie nieruchomości. Dzięki naszej pomocy możesz szybko i skutecznie rozwiązać problem oraz zabezpieczyć swoje prawa.

bezumowne korzystanie z nieruchomości - Jakie kroki podjąć?

Właściciel nieruchomości, na której ktoś bezumownie korzysta, powinien najpierw wezwać posiadacza do zaprzestania użytkowania nieruchomości oraz do uregulowania wynagrodzenia za okres bezprawnego korzystania. Jeżeli posiadacz nie zastosuje się do wezwania, właściciel ma prawo skierować sprawę na drogę sądową, składając wniosek o zapłatę należnego wynagrodzenia.

Podczas sądowego rozpatrywania sprawy, właściciel nieruchomości ma obowiązek udowodnienia, że jest prawowitym właścicielem nieruchomości oraz że żądane wynagrodzenie jest adekwatne do stawek rynkowych za korzystanie z nieruchomości. Wykazanie złej wiary posiadacza również może być kluczowe w procesie sądowym.

Marcin Haśko - zaufany partner w prawie nieruchomości

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie prawa własności są kluczowym elementem gospodarki rynkowej, problematyka bezumownego korzystania z nieruchomości staje się coraz bardziej aktualna. Kancelaria Adwokacka Marcin Haśko, działająca na rynku prawniczym od 2005 roku, oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie prawne w obszarze prawa nieruchomości, w tym również w przypadkach bezumownego korzystania z nieruchomości. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, w tym w sprawach dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości. Przez lata działalności zdobyliśmy zaufanie wielu klientów, w tym szpitali i przedsiębiorstw, co świadczy o naszej skuteczności i profesjonalizmie.

Reprezentacja przez doświadczonego adwokata może znacząco zwiększyć szanse na szybkie i efektywne rozwiązanie sporu, minimalizując jednocześnie stres i niepewność związane z procedurami prawnymi. Nasi specjaliści są przygotowani, aby chronić Twoje prawa i odzyskać należności za okres bezumownego korzystania z nieruchomości. Kancelaria Adwokacka Marcin Haśko jest również aktywna w działaniach pro bono. Angażujemy się w pomoc prawną dla mieszkańców Wrocławia, świadcząc usługi prawne osobom, które mogą nie być w stanie samodzielnie pokryć kosztów profesjonalnej pomocy prawnej.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, aby skonsultować swoją sytuację i dowiedzieć się, jak możemy pomóc w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości lub innych kwestii prawnych. Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszego wieloletniego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy.

Scroll to Top