Kategoria: Prawo medyczne

PRAWO MEDYCZNE DLA PACJENTA

Obsługa prawna pacjentów to najczęściej reprezentacja pacjenta w sporze o odszkodowanie za błąd medyczny. Postępowanie sądowe w sprawie błędu medycznego jest postępowaniem wymagającym wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa medycznego, ponieważ nie jest ono typowym postępowaniem odszkodowawczym. Z pewnością kluczowa w postępowaniu o błąd w sztuce medycznej jest świadomość procedur medycznych, postępowań w placówkach leczniczych, a także terminologii umożliwiającej nie tylko właściwą argumentację, ale również dające szansę skutecznego kwestionowania opinii biegłych sądowych. Zespół Kancelarii brał udział w ponad 100 postępowaniach dotyczących błędów medycznych, w związku z tym swoje doświadczenie wykorzystujemy już na etapie pierwszych rozmów z klientem, rzetelnie oceniając Państwa szanse w procesie.

PRAWO MEDYCZNE PODMIOT LECZNICZY

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych to również duża część zadań Kancelarii. Doświadczenie w różnych obszarach prawa medycznego pozwala nam spojrzeć kompleksowo na problemy w podmiocie leczniczym i proponować właściwe pod względem prawnym, ale też biznesowym rozwiązania.

PRAWO MEDYCZNE DLA LEKARZA

Obsługa prawna lekarza i obsługa prawna podmiotu leczniczego są w dużej części zbieżne. Przede wszystkim pytania zadawane przez lekarzy dotyczą takich kwestii jak: prawidłowy wpis w RPWDL, najlepsza forma prowadzenia działalności przez lekarza, dokumentacja medyczna pacjenta, sprawy z Narodowym Funduszem Zdrowia itp. Niemniej w przypadku lekarzy istotnym tematem może okazać się odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Napisz do nas

Scroll to Top