Kategoria: Prawo upadłościowe

W ramach pomocy dotyczącej prawa upadłościowego Kancelaria zajmuje się doradztwem i analizą prawno-finansową w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości oraz zaistnienia przesłanek do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W ramach świadczonej pomocy sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy klientów w toku postępowań sądowych oraz sporządzamy pisma procesowe. Zakres pracy Kancelarii obejmuje ponadto doradztwo oraz obsługę wierzycieli w zakresie możliwości odzyskania posiadanej wierzytelności oraz sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Napisz do nas

Scroll to Top